Adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek

Kérjük, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot és felhasználási feltételeket figyelmesen olvassa el. A ZENEZÓNA Művészeti és Oktatási Alapítvány jelen szabályzatban részletesen tájékoztatja a honlapjára látogatókat a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, valamint azokról a feltételekről, melyek betartása mellett van lehetőség a honlap használatára.

A honlapra történő regisztrációval Ön hozzájárul adatainak alábbiakban meghatározott módon történő kezeléséhez, valamint kötelezi magát, hogy a felhasználási feltételeket betartja. 

Adatkezelés

 1. A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a ZENEZÓNA Művészeti és Oktatási Alapítvány – a továbbiakban: Alapítvány – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.
 1. Az Alapítvány az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre), azokkal összhangban, az adatvédelmi hatósághoz történő bejelentés, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és az Látogató hozzájárulásának visszavonásáig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartásba vételéről, határozatairól az Alapítvány Kuratóriumának Elnökétől információ kérhető az info@zenezona.com email címen, vagy az Alapítvány egyéb elérhetőségein.
 1. A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt valamint regisztrációt törölje az adatbázisból. Az Alapítvány nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

 

Személyes adatok felhasználása, az adatkezelés célja

 1. Az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (elsősorban pályázatokon, programokon való részvétel, támogatások, adományok nyújtása, fórumokon való részvétel, hírlevél és fórum feliratkozás, kérdőívek) kapcsolatban kezeli. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató kérésének teljesítése, támogatásának befogadása, pályázatának kezelése.
 1. Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag az Alapítvány tagjai és tevékenységében közreműködő munkatársai kezelik és ismerhetik meg. Tájékoztatjuk arról, hogy Alapítványunk közhasznú tevékenysége ellátása érdekében megbízottakat és önkénteseket alkalmaz, akik jelen adatvédelmi szabályzatnak alávetik magukat és titoktartásra kötelezettek.
 1. Személyes adatait az Alapítvány csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy az Alapítványt erre jogszabály kötelezi.
 1. Személyes adatait hírlevélre illetve fórumra történő feliratkozás során az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásának ideje alatt történik, annak visszavonásával az adatok törlésre kerülnek.
 1. A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére az Alapítvány munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból.
 1. A Látogató az Alapítvány programjain, pályázatain történő regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével egyidejűleg, támogatás, adomány teljesítésekor, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány részére hírleveleket, tevékenységéhez kapcsolódó anyagokat, értesítést küldjön. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tőlünk, úgy a honlapon közölt elérhetőségünkön bármikor kérheti a címzetti körből való törlését.
 1. Az Alapítvány ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében az Alapítvány tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan időszakos jelleggel gyűjthet.
 1. Az Alapítvány honlapjának látogatóiról automatikusan rögződő információkat kap mely adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.
 1. Az Alapítvány kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) használ, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. Az adatfájlok használatának során az adatokat nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A böngésző beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.
 1. Az Alapítvány a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, tájékoztatja azonban a Látogatókat, hogy a szerver karbantartói, rendszergazda és informatikus ezen adatokhoz hozzáférhet, de ezen adatokat titokban kezeli és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
 1. Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az Alapítványra vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért az Alapítvány nem vállal felelősséget.
 1. A honlap Látogatójának jogában áll szermélyes adatairól tájékoztatást, annak helyesbítését, törlését kérni. Tájékoztatást kérhet feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint arról, hogy az adatait kik és milyen célból kapták meg.
 1. A Látogató jogainak megsértése esetén kérjük, egyeztessen Alapítványunkkal. Jogsértés esetén a Látogató Bírósághoz fordulhat.

 

Felhasználási feltételek

 1. A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra, azt saját felelősségére használhatja.
 1. Az Alapítvány a honlap működtetése során az információkat folyamatosan frissíti, mindent megtesz azok időszerűségéért és hitelességéért, azonban a Látogató a honlapon található információkra kizárólag saját felelősségére támaszkodhat.
 1. A honlap átmeneti működési zavarából adódó, átmeneti elérhetetlenségéből adódó közvetlen vagy közvetett Látogatót ért károkért az Alapítvány felelősséget nem vállal.
 1. Az Alapítvány a honlapon közzétett információkat módosíthatja és véglegesen törölheti.
 1. Az Alapítvány a honlap zavartalan és hibamentes működéséért mindent megtesz, de nem szavatolja, és nem vállal felelősséget arra, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona a honlap használatából, a hozzáférésből vagy a honlapról valamely anyag letöltéséből eredő vírus fertőzésből adódó kárt szenved.
 1. Jelen szabályzattal kapcsolatban kérdését az info@zenezona.com címen leheti fel.

 

                                                                                                              ZENEZÓNA Művészeti és Oktatási Alapítvány